Galeria  

Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych przy Prezydencie Miasta Radomia - 09 lipca 2015r.

W dniu 09-07-2015 w Urzędzie Miasta Radomia odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami magistratu. W spotkaniu tym uczestniczył również prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu Kazimierz Klepaczewski, który został zaproszony do uczestnictwa w pracach powoływanego właśnie przy prezydencie miasta Radomia zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych.

Więcej na ten temat w naszej zakładce AKTUALNOŚCI:

AKTUALNOŚCI
Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych
przy Prezydencie Miasta Radomia - 09 lipca 2015r.


Fot. Konrad Klepaczewski


01.Powołanie zespołu konsultacyjnego przy prezydencie Radomia


02.Członkowie zespołu konsultacyjnego


03.Członkowie zespołu konsultacyjnego


04.Przedstawiciele Urzędu Miasta Radomia - Mateusz Tyczyński, Rafał Rajkowski, Radosław Witkowski i Konrad Frysztak


05.Lista członków zespołu konsultacyjnego


06.Podpisanie akcesu do zespołu konsultacyjnego


07.Wiceprezydent Radomia Rafał Rajkowski przedstawił założenia projektu


08.Krótki briefing


09.Mateusz Tyczyński - dyrektor Kancelarii Prezydenta


10.Prezydent Radomia Radosław Witkowski


11.Jarosław Kowalik, jeden z pomysłodawców stworzenia zespołu konsultacyjnego


12.Prezydent OIBS Kazimierz Klepaczewski


Strony internetowe