O OIBS  

BIURO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ W RADOMIU

    Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:

1. Fachowego doradztwa w zakresie podatków.
2. Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa, obuwnictwa,
    skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego.
3. Sporządzania projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania projektów     budowlanych przez uprawnionych specjalistów z dziedziny ergonomii,
    BHP oraz p.poż.
4. Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska:
    - opinii technicznych o wpływie zakładów na środowisko naturalne;
    - projektów zbiorników wodnych;
    - operatów wodno-prawnych na pobór wody, odprowadzanie ścieków
      i eksploatację urządzeń wodnych;
    - wierceń i dokumentacji geotechnicznych dla budownictwa;
    - projektów i dokumentacji hydrogeologicznych studni wierconych
      i innych wraz z wykonawstwem i nadzorem geologicznym;
    - projektów i dokumentacji geologiczno - inżynierskich pod
      wysypiska, wylewiska i kompostownie;
    - operatów wodno-prawnych, pomiarów emisji pyłów i gazów.
5. Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń
    w kraju i za granicą.
6. Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów gotowych.
7. Organizowania uczestnictwa w targach krajowych i międzynarodowych, jak     również w innych  wydarzeniach branżowych.

Izba podjęła działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego oraz współpracy między przemysłem a edukacją techniczną oraz edukacją w zakresie mody w branży skórzanej.

Izba jest współorganizatorem Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Miesięczna składka z  tytułu przynależności do Izby wynosi 100zł.
Zapraszamy chętnych do współpracy!

Nr konta:
PEKAO SA O/Radom
76 1240 1789 1111 0000 0776 7593


ENGLISH

Countrywide Polish Chamber of Leather Industry based in Radom

We provide a range of trade associations services and assistance, including;
  1. Defending the leather industry's interests vis - a- vis the authorities in the areas of industrial and legal policy . 
  2. Preparing opinions in the area of tanning, fur business, shoe industry
  3. Issuing of architectural projects and giving the opinion about the architectural projects by entitled expert from ergonomics, health and safety at work and fire regulations.
  4. Expert consulting in the area of environmental protection .
  5. Monitoring the preparation of standards and providing the members with the information about current legal requirements.
  6. Facilitating members' participation in the leather Fairs - domestic and foreign, as well as other events.
  7. Promoting the cooperation between industry and technical and fashion education in the leather branch.

Countrywide Polish Chamber of Leather Industry based in Radom is the co-organizer of the BTS Exhibition of Shoes, Leather and Leather Goods in the Poznan Fashion Fair.
Kazimierz Klepaczewski

1946-2016
Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 25 kwietnia 2016r. po ciężkiej chorobie
zmarł Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej Kazimierz Klepaczewski. Człowiek wielkiego serca i charyzmy, od pokoleń związany z przemysłem skórzanym. Wielokrotnie otrzymywał nagrody i wyróżnienia za pracę na rzecz konsolidacji branży skórzanej i współpracy ze szkolnictwem zawodowym. Otrzymał m.in. Złotą Odznakę KOLAGEN za wieloletnią aktywną działalność na rzecz przemysłu skórzanego oraz medal im. Kazimierza Pułaskiego za znaczący wkład pracy na rzecz rozwoju Politechniki Radomskiej a zwłaszcza działania na rzecz promocji Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa. Ostatnim otrzymanym wyróżnieniem był tytuł GARBARZA ROKU 2015 przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Włókienników Polskich dnia 2 lutego 2016 roku za osiągnięcia zawodowe i sukcesy w integracji branży skórzanej.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w czwartek 28 kwietnia 2016r. o godz. 13:00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata przy ul. Grzybowskiej 22 w Radomiu. Po mszy świętej uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego (wejście od ul. Dębowej). Wszystkich, którzy zechcą wziąć udział w ostatnim pożegnaniu, prosimy aby zamiast kwiatów złożyli datek na konto Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu (wolontariusze z puszkami będą obecni przy kościele). Dzięki wspaniałym ludziom z tego ośrodka otrzymał wielką pomoc i wsparcie w ostatnich dniach swojego życia.Kondolencje - BARTEK SAStrony internetowe