Galeria  

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu 09 października 2014r.

Dnia 09 października 2014 roku o godz.12.00 w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Chrobrego 31A w Radomiu odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, poprzedzona mszą świętą odprawioną w Katedrze Radomskiej w intencji środowiska Uniwersytetu.

Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitał J.M. Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. W swym wystąpieniu chwalił się osiągnięciami uczelni oraz zapoznał zebranych z planami na najbliższą przyszłość.
Po wystąpieniu J.M. Rektora odbyła się uroczysta Immatrykulacja. Ślubowanie od studentów pierwszego roku, przedstawicieli poszczególnych wydziałów odebrał prorektor d.s. dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. inż. Mirosław Luft.
Podczas immatrykulacji Gaude Mater Polonia odśpiewał chór uniwersytecki, który zapewnił oprawę muzyczną całej uroczystości.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 stała się również okazją do wręczenia nagród, stopni doktorskich, medali i dyplomów zasłużonym pracownikom radomskiej uczelni. Ponadto ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla branży skórzanej jest przyznanie Odznaki Kolagenu. Złoty Kolagen otrzymała na tegorocznej uroczystości dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego oddział Kraków mgr. inż. Lidia Przyjemska. Odznakę i gratulacje odebrała z rąk J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika oraz Przewodniczącego Kapituły Odznaki Kolagenu, Dziekana Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa dr hab. inż. Krzysztofa Śmiechowskiego prof. nadzw. UTH.
Następnym punktem uroczystości były wystąpienia obecnych na gali przedstawicieli władz samorządowych i samorządów uczelnianych. Przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, wicemarszałek Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Leszek Ruszczyk oraz prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości prof. dr hab. Irmina Aksamitowska-Szadkowska wygłosiła wykład inauguracyjny pod tytułem „Różne oblicza współczesnego wzornictwa obuwia”, a chór uniwersytecki wykonał Gaudeamus.1.Inauguracja Roku Akademickiego 2014-15 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.


2.J.M.Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik mówił o sukcesach uczelni i planach na przyszłość.


3.Chór Uniwersytetu zapewnił oprawę muzyczną Uroczystości.


4.Wręczenie Złotego Kolagenu - odznaczenie z rąk Rektora odebrała  Lidia Przyjemska - dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego oddział Kraków.


5.Wręczenie Złotego Kolagenu - Lidii Przyjemskej gratulował Przewodniczący Kapituły Odznaki Kolagenu, Dziekan Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski prof. nadzw. UTH.


6.Wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek


7.Wicemarszałek Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Leszek Ruszczyk


8.Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak


9.Wykład inauguracyjny pod tytułem RÓŻNE OBLICZA WSPÓŁCZESNEGO WZORNICTWA OBUWIA wygłosiła prof. dr hab. Irmina Aksamitowska-Szadkowska.


Strony internetowe