Galeria  

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE OIBS 30.05.2014r.

Zgodnie ze statutem odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu.Fot. K.K.

01.Prezydium Walnego Zgromadzenia OIBS - Beata Żaczek, Zbigniew Gregorczyk i Kazimierz Klepaczewski


02.Wręczanie dyplomów uznania uczniom ZSS-OSiU laureatom i uczestnikom II edycji Szkolnego Konkursu Kaletniczego MOJA TOREBKA


03.Wręczanie dyplomów uznania uczniom ZSS-OSiU laureatom i uczestnikom II edycji Szkolnego Konkursu Kaletniczego  MOJA TOREBKA


04.Wiceprezydent Radomia Krzysztof Ferensztajn zapewnia zebranych o dalszym wspieraniu przez Urząd Miasta działań promocyjnych OIBS


09.Agnieszka Drąg - członek Zespołu Rzeczoznawców OIBS.


05.Głosowanie.


6.Prezydent OIBS Kazimierz Klepaczewski prezentuje zebranym wady reklamowanego przez konsumenta obuwia nazywane przez rzeczoznawcę uszkodzeniem mechanicznym z winy użytkownika.


07.Włodzimierz Janas - RenBut


08.Bronisław Skowroński przedstawia swoje argumenty dyrektorowi IPS Bogusławowi Woźniakowi


Strony internetowe