Rzeczoznawcy  

List poparcia do Ministra Sprawiedliwości

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
91-462 Łódź, ul. Zgierska 73
tel (42) 636 12 21  fax (42) 636 09 24 
sekretariat@pips.pl pips@pips.pl
www.pips.pl
NIP: 725-001-19-65

Łódź, dnia 15 stycznia 2018 r.

Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33

LIST POPARCIA
Szanowny Panie Ministrze,

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zrzesza kilkadziesiąt firm, głównie polskich producentów obuwia i komponentów. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do ochrony krajowego rynku przed nieuczciwą konkurencją a także prowadzimy szeroko pojęte działania promocyjne polskiego przemysłu obuwniczego i skórzanego. Na tym polu współpracujemy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli oraz z władzami krajowymi i instytucjami, zainteresowanymi wspieraniem rodzimego przemysłu.
Realizując swoje statutowe zadania, Polska Izba Przemysłu Skórzanego przyznaje tytuł i uprawnienia Rzeczoznawcy w następujących specjalnościach: obuwnictwo, garbarstwo, futrzarstwo i odzież skórzana, kaletnictwo, maszyny i urządzenia dla przemysłu skórzanego oraz tapicerstwo. Funkcjonujący przy Izbie Klub Rzeczoznawców zrzesza obecnie 100 członków. Kandydaci poddawani są starannej selekcji w oparciu o udokumentowane przez nich kwalifikacje zawodowe. Niestety, w swojej praktyce na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnie spotkaliśmy się z przejawami nieprzestrzegania procedur związanych z ustanawianiem biegłych sądowych. W związku z niepokojącymi sygnałami, pochodzącymi ze środowiska branżowego, popieramy inicjatywę Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej w kierunku zrealizowania wnoszonych postulatów.

Z poważaniem
Marek GóreckiStrony internetowe