Targi Poznańskie  

Zakończenie rekrutacji na Targi Mody Poznań - 25-27 lutego 2015r.

Zakończyła się rekrutacja firm z branży skórzanej do udziału w misji gospodarczej Gminy Miasta Radomia, Powiatu Radomskiego i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz przedsiębiorców reprezentuj±cych branżę skórzan±, organizowanej w ramach imprezy targowo-wystawienniczej Targi Mody Poznań - wiosna 2015.Na posiedzeniu w dniu 09.02.2015 komisja dokonała oceny złożonych wniosków rekrutacyjnych. Po sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym oraz po podsumowaniu punktacji, pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. Do udziału w misji zakwalifikowanych zostało trzyna¶cie przedsiębiorstw:
Tomax, Karen, RajSkór, Garbut, PasPol, Zakład Garbarski s.c. Gulin, LaConga, Pesco, Magar, Verssen, Gofar, Mat2 i Marco.Wszyscy wystawcy proszeni s± o wypełnienie formularza zgłoszeniowego A2, na podstawie którego wystawione będ± faktury za opłatę rejestracyjn±.
Strony internetowe