Aktualności  

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ

Jak co roku na wiosnę, tym razem 26 kwietnia, w Zespole Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji
i Usług im. Jana Kilińskiego w Radomiu odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej.


Tradycyjnie na rozpoczęcie zgromadzenia odsłuchano hymn narodowy oraz minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim roku członków OIBS zasłużonych dla branży. Prezydent Izby Kazimierz Klepaczewski otworzył Walne Zgromadzenie witając zaproszonych gości oraz przybyłych członków Izby. Na Przewodniczącego zgromadzenia wybrano Zbigniewa Gregorczyka, właściciela firmy "Renowacja", a na sekretarza Beatę Żaczek - właścicielkę Zakładu Garbarskiego MAT-2. Przyjęto porządek obrad, po czym Prezydent OIBS zapoznał zebranych z działalnością zarządu, celami działania organizacji, jaką jest Izba oraz pokrótce omówił warunki, w jakich działać muszą firmy należące
do Izby w związku z powiększającym się kryzysem gospodarczym. Właśnie z kryzysem związane są coraz większe problemy z płatnościami, firmy nie dotrzymują terminów płatności wzajemnych,
przez co wierzyciele niejednokrotnie zmuszeni są oddać sprawę o zapłatę wierzytelności do sądu. Zadaniem zarządu jest łagodzenie sporów i występowanie w roli mediatora, namawianie stron
do podpisywania ugody i ustalenia terminów spłat. Z tą działalnością wiążą się częste wyjazdy Prezydenta do firm i wizyty u przedsiębiorców. Wyjazdy te spowodowane są również koniecznością pomocy fachowej związanej głównie z nowymi przepisami z dziedziny ekologii czy podatków. Przedstawiono zebranym problemy, z jakimi boryka się branża: coraz większe trudności z dostępem
do skór surowych, których na rynku jest coraz mniej i które są coraz droższe; omówiono wciąż nie załatwioną sprawę tzw. "uboju rytualnego", którego zakaz może spowodować zniknięcie z Polski skór bydlęcych i cielęcych, gdyż kraje nie mające go w swych zapisach prawnych (np. Turcja) wyrażają chęć zakupu polskiego bydła żywego, co jest jednoznaczne ze zniknięciem z Polski surowca. Następnym omawianym problemem, który również dotknął branżę, była pogoda - przedłużająca się zima i praktyczny brak wiosny spowodowały, że firmy produkujące obuwie nie sprzedały wiosennego asortymentu swoich wyrobów. Dodatkowo pogłębiający się kryzys uwidocznił się również w tym, że klienci detaliczni
coraz mniej kupują nowych produktów w sklepach, a coraz więcej w tzw. "ciucholandach"
oraz sklepach sieciowych, oferujących zwykle tanie, kiepskiej jakości obuwie z importu, wykonane często niezgodnie z zasadami sztuki i etyki. Izba nie przygląda sie tym zjawiskom bezczynnie - działa przy niej zespół rzeczoznawców, który pisze opinie w spornych przypadkach reklamacji na obuwie czy inne artykuły skórzane. Prezydent poruszył także temat szkolnictwa zawodowego, opowiedział
o udanych na szczęście staraniach przywrócenia szkole, w której odbywa się zgromadzenie, nazwy związanej z przemysłem skórzanym. Pozwala to mieć nadzieję na stopniową odbudowę szkolnictwa zawodowego, w której to sprawie Izba działa, choć dostrzega ogrom pracy, którą trzeba włożyć,
aby działania te były skuteczne. Jedną z form wspierania szkolnictwa zawodowego jest umożliwienie zarówno Szkole Skórzano - Odzieżowej Stylizacji i Usług, jak i Uniwersytetowi Technologiczno - Humanistycznemu z Radomia wystawiania się na Targach Mody na MTP w Poznaniu i prezentowania możliwości i pomysłów swoich uczniów i studentów, co możliwe jest dzięki działaniom OIBS - współorganizatora Targów.
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Zbigniew Gołąbek - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, były parlamentarzysta, od lat współpracujący z Izbą, który poinformował zebranych, że 16 maja br. PSL organizuje w Radomiu spotkanie z sekretarzem stanu w kancelarii premiera - Tomaszem Jędrzejczakiem, na którym to spotkaniu prezydent OIBS będzie mógł przedstawić problemy nurtujące branże, natomiast na przełomie maja i czerwca br. umożliwi przedstawienie ich
na spotkaniu z wicepremierem Januszem Piechocińskim.
Następnie głos zabrał Cezary Malinowski - właściciel zakładu Maltan ze Zwolenia, który omówił fatalne skutki reformy oświatowej i zaapelował o działania, gdyż to ostatni moment na to, by sięgnąć po tych, którzy potrafią nauczać zawodu, aby zasilić przemysł w techników i technologów.
Ten sam problem poruszył również dr inż. Jan Piechna, emerytowany wykładowca Politechniki Radomskiej, który wyraził swoje obawy, że wydział, kształcący dotychczas inżynierów dla branży skórzanej, zostanie zlikwidowany, o czym świadczą jego obserwacje, kiedy w ramach przeprowadzki niszczy sie sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne czy literaturę fachową zbieraną przez wiele pokoleń. Jak stwierdził, jest to zjawisko godne potępienia i zaapelował do Prezydenta Izby o to, by ten interweniował w tej sprawie u rektora. Poparł go dr inż. Bogusław Woźniak - dyrektor IPS, który stwierdził, że taki dorobek naukowy można łatwo zmarnować, ale odbudować go będzie znacznie trudniej.
Jerzy Grosicki - prezes radomskiego PSL, a jednocześnie wiceprezes Związku Kupców Polskich, opowiadał o patriotyzmie i wspólnym działaniu na rzecz przemysłu i kraju, a Czesław Magiera - prezes Spółki Rzemiosło mówił, że co roku jest gorsza sytuacja gospodarcza, cały czas jest o tym mowa i nic z tego nie wynika. Winą za to obarczył reprezentantów ugrupowań partyjnych
i parlamentarzystów, którzy jego zdaniem zapominają o tym, że ich pensje płacone są
z kieszeni podatników i nie robią nic, żeby tym podatnikom ulżyć i pomóc.
Zbigniew Stasieńko z firmy Gofar mówił o uczciwej konkurencji, mającej sens i uzasadnienie ekonomiczne oraz o łączeniu swych działań i możliwości w celu uzyskania wspólnego sukcesu.
Rafał Stasieńko z firmy KMM Plus wspomniał, ze w ramach organizowanego klastra prowadzi zapisy dla chętnych do obejrzenia działającego niedaleko Świebodzina reaktora molekularnego spalającego odpady z przemysłu skórzanego, na które to spotkanie zaprasza prof. Pilawski.
Przewodniczący zgromadzenia Zbigniew Gregorczyk, który kiedyś uczył w Zespole Szkół Przemysłu Skórzanego w Radomiu powiedział, że wraz z jego odejściem zakończyło się kształcenie młodzieży na kierunkach związanych z garbarstwem . Zgodził się z przedmówcami, że jest już najwyższy czas
na to, by nauczanie zawodów związanych z branżą skórzaną reaktywować.
Następnie przewodniczący ponownie udzielił głosu Prezydentowi OIBS, który podsumował dyskusję i życząc wszystkim powodzenia zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym, zakończył Walne Zgromadzenie życząc zebranym szczęśliwego powrotu do domów.
Wszystkie uwagi, propozycje i wnioski zgłoszone podczas Walnego Zgromadzenia Komisja Uchwał
i wniosków zanotowała w protokole, jako zadania do wykonania dla Zarządu Izby.Strony internetowe