Aktualności  

BIURO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ W RADOMIU

Zapraszamy chętnych do współpracy!

Zapewniamy pomoc swoim członkom w zakresie:

1. Fachowego doradztwa w zakresie podatków.
2. Sporządzania opinii w zakresie garbarstwa, futrzarstwa, obuwnictwa, skór i wyrobów skórzanych oraz maszyn i urządzeń przemysłu skórzanego.
3. Sporządzanie projektów obiektów budowlanych oraz opiniowania projektów budowlanych przez uprawnionych specjalistów z dziedziny ergonomii, BHP oraz ppoż.
4. Fachowego doradztwa w zakresie ochrony środowiska dotyczącego:
- opinii technicznych o wpływie zakładów na środowisko naturalne;
- projektów zbiorników wodnych;
- operatów wodno-prawnych na pobór wody, odprowadzanie ścieków i eksploatację urządzeń wodnych;
- wierceń i dokumentacji geotechnicznych dla budownictwa;
- projektów i dokumentacji hydrogeologicznych studni wierconych
i innych wraz z wykonawstwem i nadzorem geologicznym;
- projektów i dokumentacji geologiczno - inżynierskich pod wysypiska, wylewiska i kompostowanie;
- operatów wodno-prawnych, pomiarów emisji pyłów i gazów.
5. Informacji o możliwościach kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń w kraju i za granicą.
6. Informacji o możliwości kupna surowców i sprzedaży wyrobów gotowych.
7. Izba jest współorganizatorem Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów
Skórzanych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
8. Pod patronatem Izby organizowane są zagraniczne misje handlowe.
9. Izba organizuje wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi.

Miesięczna składka z tytułu przynależności do Izby wynosi 100zł.

Zapraszamy chętnych do współpracy.

Pobierz deklarację członkowską OIBS

Deklaracja członkowska OIBS


Strony internetowe