Aktualności  

Propozycja współpracy w zakresie windykacji należności oraz informacji gospodarczych dla członków OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY BRANŻY SKÓRZANEJ W RADOMIU

EULEO Wierzytelności

EULEO jest polską firmą windykacyjną i wywiadownią gospodarczą, funkcjonującą na rynku wierzytelności od 2001 roku.
Specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności biznesowych (B2B).
Nasza aktywność polega m.in. na:
• zapobieganiu powstawaniu zatorów finansowych,
• odzyskiwaniu długów od przedsiębiorstw na drodze polubownej i prawnej.

Proponowany zakres współpracy EULEO i OIBS

Zakres działań EULEO w ramach kompleksowej obsługi należności członków OBIS może obejmować:
• Windykację w trybie polubownym,
• Realizację wierzytelności na drodze prawnej,
• Monitoring należności bieżących,
• Informację o dłużnikach ( wywiady gospodarcze, badanie firm, dostęp do informacji o firmach zalegających z płatnościami ),
• Prewencji kredytowej,
• Szkolenia dla pracowników i menadżerów firm,
• Kompleksowej obsłudze prawnej.

Od roku 2003 jesteśmy członkiem Polskiego Związku Windykacji, branżowej organizacji, zrzeszającej liczące się na polskim rynku firmy windykacyjne i wywiadownie gospodarcze. W 2010 roku Wspólnik EULEO – Piotr Badowski został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Windykacji.

W 2005 roku zostaliśmy przyjęci do Association of Credit and Collections Professionals (ACA INTERNATIONAL, USA) największej organizacji skupiającej liczące się firmy branży windykacyjnej z całego świata. Corocznie otrzymujemy rekomendację ACA International.

W marcu 2006 r. otrzymaliśmy Medal Europejski za usługę windykacji należności. Przyznane wyróżnienie dowodzi, że jakość świadczonych przez nas usług spełnia wszystkie wymogi i standardy rynku wspólnotowego oraz potwierdza zdolność do rozszerzenia działalności na rynki europejskie.
Artur Ożański Specjalista ds. Rozwoju Rynku
aozanski@euleo.pl
tel. +48 664 016 021
EULEO Wierzytelności
ul.Bociania 22
31-231 Kraków
tel.+12 614 51 30
fax +48 12 614 51 36Strony internetowe