Aktualności  

Klaster Przemysłowy COP-u

Klastry to dobrze znana nad Wisłą idea spółdzielczości, czyli łączenia wysiłku podmiotów produkcyjnych, usługowych, handlowych w celu zwiększenia konkurencyjności na zglobalizowanym rynku, szczególnie potrzebna w Polsce, gdzie XX-lecie przemian systemowych pozbawiło gospodarkę rodzimą dużych, silnych ekonomicznie podmiotów.W dniach 13 XII 2011 r. oraz 10 I 2012 r. odbyły się pierwsze spotkania przedstawicieli Klastra COP-u, który reprezentowali Jan Banaszak i Jacek Kopyra, z reprezentantami Ogólnopolskiej Branży Skórzanej pod przewodnictwem prezydenta Izby Kazimierza Klepaczewskiego. Były to spotkania informacyjne o tworzonej formacji gospodarczej, wpisującej się w Dyrektywy UE i postanowienia Konferencji Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020, a dotyczące zwiększenia dynamiki gospodarki unijnej.

*

Nowoczesne Klastry to formacje współpracy producentów, nauki, samorządów
i organizacji około biznesowych. Wymienione środowiska są zaangażowane w tworzenie dużej formacji gospodarczej Klastra Przemysłowego dawnych terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Radomiu.

Takie formacje gospodarcze działają od kilkudziesięciu lat w krajach rozwiniętych,
a przykładem może być „Dolina Krzemowa” w USA, „Cambridge” w Wlk. Brytanii,
czy pierścień nowoczesnego przemysłu wokół Paryża. W europejskich krajach rozwiniętych klasteringowe współdziałania przynoszą 38% dochodu UE. W Polsce kształtuje się prężny klaster zw. „Dolina Lotnicza” oraz klaster ICT „Pomerania”. Zglobalizowana gospodarka narzuca już nowe wymagania tworzenia klastrów międzynarodowych.

*

W obrębie działalności klastrów leży wprowadzanie do branż nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych w produkcji i dla rynków surowca i zbytu wytworzonych produktów. Równie ważnym zadaniem jest pozyskiwanie tańszych środków finansowych
dla inwestycji oraz wsparcie specjalistyczne w opracowaniach projektów rozwoju średnio
i długoterminowych dla branży. Klaster bierze udział w stymulowaniu kształcenia kadr branżowych.

*

Dla konsolidacji wytwórców w klastrze, potrzebne jest zaangażowaniewe współpracy dla pozyskania dogodniejszych (większych) rynków surowca i zbytu produktów w dłuższym przedziale czasowym, co poprawia ekonomię produkcji i zapewnia warunki rozwoju. Zwarte grupy branżowe w Klastrze o dużym potencjale są zdolne skuteczniej argumentować swoje potrzeby w kręgach prawnych instytucjonalnych ustawodawców.

 

Grupa Inicjatywna
"Nauka na Rzecz Gospodarki"
prezes Jan Banaszak
Strony internetowe