Aktualności  

Sympozjum o tematyce garbarskiej STAHL

Sympozjum o tematyce garbarskiej

połączone z prezentacją kolekcji Jesień - Zima

„NATURAL UPGRADING”

zorganizowane przez firmę STAHL EUROPE bv

we współpracy z HZiZ „Rzemiosło”15 września 2011r. w siedzibie firmy „Rzemiosło” w Radomiu odbyło się sympozjum firmy STAHL.

Sympozjum podzielono na dwie części, w pierwszej, po prezentacji multimedialnej, przedstawiono kolekcję skór na sezonJesień-Zima 2012/2013, przygotowaną przez zespół technologów z firmy STAHL z grupy „Fasion Team”, którzy kierowali i inspirowali się pracą projektantów z „Design Studio” z Mediolanu.

W drugiej części została zaprezentowana kolekcja skór przygotowana przez zespół technologów firmy STAHL pracujących w Polsce, uwzględniająca specyfikę rodzimych garbarń.

Kolekcję przygotowali:

- Frederic D’Anvers - technolog Działu Procesów Mokrych w STAHL;

- Andrzej Mendrycki – technolog zajmujący się z ramienia firmy Działem Wykończalnictwa Skór w Polsce;

- Bilal Savasa – technolog z Turcji, z Działu Wykończalnictwa Skór, odwiedzający również garbarnie w Polsce;

- Matteo Baldi – z działu Wykończalnictwa Skór, współpracującego również z polskimi garbarniami;

- Marek Kraft – technolog z Polski z Działu Wykończalnictwa i Procesów Mokrych Skór;.

Na Sympozjum obecny był także Manager Działu Wykończalnictwa Skór Enrico Tessore, odpowiedzialny
za Europę Środkową, Wschodnią oraz Turcję, który wraz z Prezesem firmy „Rzemiosło” Czesławem Magierą wspólnie powitali zaproszonych z całej Polski garbarzy.

Obecny był także Rafi Khan – Manager działu Procesów Mokrych na Europę Środkową i Wschodnią.

Po prezentacji kolekcji i omówieniu metodyk i nowych produktów każdy uczestnik otrzymał dokumentację techniczną dotyczącą prezentowanych produktów oraz gadżety reklamowe od firmy STAHL.

Spotkanie zakończono uroczystą kolacją.
Strony internetowe