Aktualności  

WAŻNE!

Zmiana nazwy i siedziby Izby!

Informujemy, że Uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniona została nazwa oraz adres Polskiej Izby Branży Skórzanej na OGÓLNOPOLSKĄ IZBĘ BRANŻY SKÓRZANEJ.
Nowy adres:
ul. Kelles-Krauza 33
26-600 Radom


Strony internetowe