Aktualności  

Komunikat

Od wielu lat Polska Izba Branży Skórzanej w Radomiu wspólnie z Instytutem Przemysłu Skórzanego próbuje przeforsować wprowadzenie przepisu o obowiązku składania przez importerów oświadczenia o tym, że zarówno skóra jak i wyroby skórzane wprowadzane na teren Rzeczpospolitej Polskiej są bezpieczne dla zdrowia i nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia.

Efektem tego działania jest wydanie przez Ministerstwo Gospodarki jedynie tzw. „Przewodnika dla Producentów i Użytkowników Wyrobów Skórzanych i Skóropodobnych”.
Tak jak już pisaliśmy na łamach prasy branżowej przewodnik ten nie spełnił naszych oczekiwań. Działania nasze skierowane były na wyroby z importu. Ministerstwo nie musiało zlecać ekspertyz dotyczących zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w skórze i wyrobach skórzanych albowiem taka ekspertyza została już w Polsce wykonana w 1973 roku przez IPS w Łodzi. Dzięki niej powstała w 1974 roku obowiązująca norma, która precyzowała jakich substancji nie powinna zawierać skóra gotowa a tym samym wyroby skórzane. Normę tę jako obligatoryjną wprowadziło także Ministerstwo Przemysłu i Handlu w 1994 roku (Dz. U. nr 20 z 12.02.1994r). Mimo, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej normy nie są obowiązujące to nikt nie odwołał tego przepisu.
Przewodnik dla producentów i użytkowników wyrobów skórzanych niczego nie załatwia. Ma podobną wartość co przewodniki np. po Warszawie. Gdy ktoś podróżuje i zabłądzi nie może mieć pretensji do autora ani wyciągać z tego tytułu konsekwencji cywilno-prawnych.
O tym, że skóra i wyroby skórzane nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia wie cała branża skórzana. Sugestie nasze dotyczyły importu nie tylko z Azji, ale również wszystkich handlujących w Polsce skórą i wyrobami skórzanymi z importu, którzy przez odprawy np. w Hamburgu wprowadzają je do obrotu. W chwili obecnej urzędy celne z powodu braku czytelnych przepisów w tej kwestii są bezsilne. Zresztą dlaczego z importu od wielu lat czyni się świętą krowę? Wszyscy nasi producenci zarówno skóry jak i wyrobów skórzanych takie oświadczenia muszą składać eksportując swoje wyroby.
Niemniej jednak chcielibyśmy zapewnić wszystkich producentów wyrobów skórzanych ze skór z polskich garbarni, szczególnie posiadających znak „Zdrowa stopa”, że zgodnie z rozporządzeniem REACH stosują o­ni chemikalia i technologie wykluczające zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia wyszczególnionych w owym przewodniku. Dlatego wymaganie od polskich garbarzy raportu badań skór dotyczących zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia jest bezcelowe. Wystarczy tylko zwykłe oświadczenie sporządzone przez właściciela garbarni.

Kazimierz Klepaczewski
                                              Prezydent OIBSStrony internetowe