Aktualności  

Zaproszenie na zgromadzenie walne

ZAWIADOMIENIE
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE OIBS
20 KWIETNIA 2018 r.Zarząd Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu zawiadamia, że zgodnie ze  Statusem OIBS odbędą się obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego dnia 20 kwietnia 2018 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego OIBS odbędą się dn. 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

I TERMIN - godz. 11. 00 
II TERMIN - godz. 11. 30

w Radomiu, przy ulicy Krukowskiego 1, budynek ( NOT ), sala 112, ( I p).
Parking zlokalizowany jest przed budynkiem.

OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OIBS JEST OBOWIĄZKOWA.


Za Zarząd OIBS

Prezydent
Ogólnopolskiej Izby
Branży Skórzanej
Leszek Flisek


Strony internetowe