Aktualności  

Spotkanie OECD dla firm sektora tekstylno-odzieżowego i obuwniczego - Paryż 8-9 lutego 2017 r.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaprasza do udziału w Okrągłym stole w sprawie zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2017r. w Paryżu.

Podczas spotkania OECD zamierza przedstawić przygotowywane Wytyczne dotyczące zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym (The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector, pending final approval).
Celem Wytycznych dotyczących zachowania należytej staranności w łańcuchach dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym jest wdrożenie jednolitego podejścia do zachowania należytej staranności (due diligence) w tym sektorze.
Zachęcamy przedstawicieli firm, związków branżowych, związków zawodowych, organizacji społecznych oraz administracji publicznej do udziału w wydarzeniu (udział jest bezpłatny). Językiem roboczym wydarzenia jest język angielski.


Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju