Aktualności  

Misja gospodarcza OIBS, Urzędu Miasta Radomia i przedsiębiorców branży skórzanej - Targi Mody Poznań 27.02 - 1.03.2017 r.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu informuje zainteresowane firmy, że w dniach od 26 - 31 stycznia 2017 roku, przyjmowane będą zgłoszenia do uczestnictwa we wspólnym wystawiennictwie podczas wiosennej edycji Targów Mody Poznań 2017.
Wszelkich informacji udziela biuro OIBS w Radomiu
ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1 (budynek NOT),
tel.: (48)362-16-53


Zainteresowani udziałem w  tym przedsięwzięciu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem udziału w imprezie targowo-wystawienniczej Targi Mody Poznań 2017 i wypełnienie oświadczenia przedsiębiorcy. Do pobrania jest również umowa, która będzie podpisana z Uczestnikiem Przedsięwzięcia. Uczestnicy wspólnego wystawiennictwa na Targach Mody Poznań 2017 zobowiązani są ponadto do wypełnienia ankiety uczestnika i przekazania jej do Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu w terminie 14 dni od zakończenia targów.

Prosimy o pobranie formularzy, wypełnienie i wydrukowanie
drukiem dwustronnym:

- UMOWA (trzy egzemplarze),
- OŚWIADCZENIE (jeden egzemplarz),
- ANKIETA (jeden egzemplarz)

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (odpis z właściwego rejestru sądowego, lub potwierdzenie o wpisie do CEIDG (WYSZUKIWANIE WPISÓW CEIDG)
oraz
aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (FORMULARZ de minimis tylko strony 1-6, bez instrukcji wypełniania tabeli).

Wypełnione, podpisane i opieczętowane dokumenty należy złożyć w biurze Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1 (budynek NOT)


PLIKI DO POBRANIA:

Strony internetowe