Aktualności  

Misja gospodarcza OIBS, Urzędu Miasta Radomia i przedsiębiorców branży skórzanej - Targi Mody Poznań 29-31 sierpnia 2016 r.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu informuje zainteresowane firmy, że w dniach od 27 czerwca do 1 lipca 2016 roku, w siedzibie OIBS przyjmowane będą dokumenty wymagane do uczestnictwa we wspólnym wystawiennictwie podczas jesiennej edycji Targów Mody Poznań 2016.


Zainteresowani udziałem w  tym przedsięwzięciu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem udziału w imprezie targowo-wystawienniczej Targi Mody Poznań 2016 i wypełnienie oświadczenia przedsiębiorcy. Do pobrania jest również umowa, która będzie podpisana z Uczestnikiem Przedsięwzięcia. Uczestnicy wspólnego wystawiennictwa na Targach Mody Poznań 2016 zobowiązani są ponadto do wypełnienia ankiety uczestnika i przekazania jej do Wydziału Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu w terminie 14 dni od zakończenia targów.

Prosimy o pobranie formularzy, wypełnienie i wydrukowanie
drukiem dwustronnym:

- UMOWA (trzy egzemplarze),
- OŚWIADCZENIE (jeden egzemplarz),
- ANKIETA (jeden egzemplarz)

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (odpis z właściwego rejestru sądowego, lub potwierdzenie o wpisie do CEIDG (WYSZUKIWANIE WPISÓW CEIDG)
oraz
aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (FORMULARZ de minimis tylko strony 1-6, bez instrukcji wypełniania tabeli).

Wypełnione, podpisane i opieczętowane dokumenty należy złożyć w biurze Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
ul. Kazimierza Kelles-Krauza 33
26-610 Radom


PLIKI DO POBRANIA:

Strony internetowe