Aktualności  

Rekrutacja firm zainteresowanych udziałem w kolejnej misji gospodarczej OIBS, Urzędu Miasta Radomia i starostwa powiatowego - Targi Mody Poznań 2-4 września 2015r.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, gmina miasta Radomia oraz starostwo powiatowe informują, że w dniach 10-14.08.2015 roku odbywać się będzie rekrutacja firm z branży skórzanej do udziału w misji gospodarczej gminy miasta Radomia, powiatu radomskiego i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz przedsiębiorców reprezentujących branżę skórzaną, organizowanej w ramach imprezy targowo-wystawienniczej Targi Mody Poznań 2015.

Zainteresowani udziałem w  tym przedsięwzięciu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i wypełnienie wniosku rekrutacyjnego. Do pobrania jest również wzór umowy z przedsiębiorcą, która będzie podpisana z Uczestnikiem Przedsięwzięcia po zakończeniu rekrutacji.


Prosimy o pobranie formularzy i wydrukowanie drukiem dwustronnym:

- WNIOSEK REKRUTACYJNY (jeden egzemplarz);
- UMOWA (cztery egzemplarze).

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (odpis z właściwego rejestru sądowego, lub potwierdzenie o wpisie do CEIDG (WYSZUKIWANIE WPISÓW CEIDG)
oraz
aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (FORMULARZ de minimis tylko strony 1-6, bez instrukcji wypełniania tabeli).


Wypełnione, podpisane i opieczętowane dokumenty należy złożyć w biurze Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
ul.Kelles-Krauza 33
26-610 Radom


PLIKI DO POBRANIA:


Strony internetowe