Aktualności  

Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych przy Prezydencie Miasta Radomia - 09 lipca 2015r.

W dniu 09-07-2015 w Urzędzie Miasta Radomia odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami magistratu. W spotkaniu tym uczestniczył również prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu Kazimierz Klepaczewski, który został zaproszony do uczestnictwa w pracach powoływanego właśnie przy prezydencie miasta Radomia zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych.W spotkaniu wzięli udział reprezentujący Urząd Miasta Radomia prezydent Radosław Witkowski, wiceprezydent Rafał Rajkowski, wiceprezydent Konrad Frysztak i dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński oraz grupa przedstawicieli radomskich przedsiębiorców z różnych branż. To bardzo ważna inicjatywa. Zadaniem zespołu będzie współpraca z Urzędem Miejskim w zakresie podejmowania działań zmierzających do stwarzania w Radomiu dobrego klimatu dla przedsiębiorców, a więc opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Radomia dotyczących spraw gospodarczych, konsultowanie i opiniowanie przedsięwzięć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, opracowanie kierunków działań i podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości. Częstotliwość spotkań zespołu konsultacyjnego z prezydentem Witkowskim to minimum jedno spotkanie na trzy miesiące. Spotkania z wiceprezydentami i dyrektorami wydziałów, w kompetencjach których znajdą się aktualnie omawiane zagadnienia, odbywać się będą częściej, zależnie od pojawiających się spraw do podjęcia.
Prezydent Witkowski, powołując członków zespołu konsultacyjnego zadeklarował własne uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach. – Dzięki Państwa doświadczeniu i merytorycznej wiedzy będziemy stwarzać w naszym mieście jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Mam świadomość, że oprócz nowych inwestorów ważni dla miasta są już działający w Radomiu przedsiębiorcy. To jest główny potencjał rozwoju gospodarczego naszego miasta. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wszelkie propozycje dotyczące usprawnienia kontaktów na linii przedsiębiorca–urzędnik będą w miarę możliwości realizowane.
Odpowiedzialny za kwestie gospodarcze w Radomiu wiceprezydent Rafał Rajkowski przypomniał o tworzonej dla miasta strategii na najbliższe lata. – Radom dotychczas nie miał żadnego planu na przyszłość. Opracowana strategia i utworzony do jej realizacji Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, mają na celu szeroką pomoc dla przedsiębiorców i inwestorów.
Wiceprezydent Konrad Frysztak zaproponował selekcjonowanie spraw do dyskusji na spotkaniach. - Wcześniejsze uzgodnienie podejmowanych tematów pozwoli na zebranie osób kompetentnych. Jeżeli na danym spotkaniu będzie omawiany temat związany z nieruchomościami, to będzie na nim obecny dyrektor wydziału nieruchomości. Jeżeli będzie potrzebny którykolwiek z urzędników odpowiedzialny za dany sektor, to z pewnością na spotkaniu się pojawi – zapewniał. Wiceprezydent Frysztak zadeklarował jednocześnie możliwość częstszych spotkań roboczych w jednej z sal Urzędu.
Do pracy w zespole konsultacyjnym powołanych zostało wstępnie dwunastu przedstawicieli różnych branż. Już na pierwszym spotkaniu padły propozycje kilku problemów nurtujących przedsiębiorców, które zespół będzie rozwiązywał we współpracy z Urzędem Miejskim. Jako jeden z pierwszych głos zabrał prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej Kazimierz Klepaczewski. Zwracając się do przedstawicieli Urzędu Miasta przypomniał, że Radom od wielu lat tradycyjnie związany był z przemysłem skórzanym. Niestety obecnie branża ta znacznie podupadła, dlatego też OIBS stara się wspomagać przedsiębiorców swymi działaniami na każdym szczeblu, zaczynając od rynku lokalnego. - Współpraca z Urzędem Miasta Radomia daje już obecnie wymierne efekty – mówił prezydent Klepaczewski. - W bieżącym roku już po raz trzeci podpisaliśmy umowę, na podstawie której kilkunastu przedstawicieli branży skórzanej z okręgu radomskiego otrzymało możliwość uczestniczenia w misji gospodarczej na Międzynarodowych Targach Poznańskich pod szyldem „RADOM siła w precyzji”. Moja praca w zespole konsultacyjnym będzie kontynuacją działań na rzecz poprawienia trudnej sytuacji w branży na radomskim rynku – mówił. – Mam nadzieję również, że nasza współpraca z magistratem w zakresie podejmowania działań na rzecz reaktywacji szkolnictwa zawodowego będzie szła w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że przed naszym zespołem dużo pracy, gdyż niedobór wykwalifikowanych kadr dotyka nie tylko branżę skórzaną, ale również każdą inną gałąź przemysłu. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy zgodzili się z prezydentem Klepaczewskim, że kwestia braku wykwalifikowanych pracowników staje się coraz większym problemem również w innych branżach. Ponadto większość zagadnień dotyczących spraw między urzędnikami a przedsiębiorcami jest dla nich wspólna. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest stworzenie takiego zespołu konsultacyjnego, którego praca łamać będzie bariery hamujące przedsiębiorczość. Spotkanie podsumował wiceprezydent Rafał Rajkowski: - Zanim zostałem wiceprezydentem miałem do czynienia z biznesem, podobnie jak moi koledzy: prezydent Witkowski i wiceprezydent Frysztak. Dobrze więc rozumiemy problemy, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy. Razem będziemy je efektywnie rozwiązywać.
Po spotkaniu odbył się krótki briefing, na którym o ukonstytuowaniu się zespołu konsultacyjnego poinformowano media. Jarosław Kowalik, jeden z inicjatorów jego powołania przypomniał, że o tego typu współpracę zabiegał od kilku lat. – Cieszy nas fakt, że obecne władze Radomia dostrzegły potrzebę konsultowania podejmowanych decyzji dotyczących przedsiębiorców z samymi zainteresowanymi. To dobry prognostyk na przyszłość. Wszyscy mamy świadomość, że przy obecnej liczbie ok. 24 tysięcy firm działających w naszym mieście, stworzenie tylko jednego miejsca pracy w każdej z nich rozwiązałoby problem bezrobocia. Jak to zrobić? To właśnie zadanie przed nami.
Radomska inicjatywa współpracy przedsiębiorców z Urzędem Miasta daje nadzieję na wypracowanie procedur ułatwiających działalność gospodarczą w mieście, a co za tym idzie szansę na stworzenie nowych miejsc pracy. Być może, dzięki pozytywnym efektom prac zespołu konsultacyjnego, stanie się ona również wzorem do naśladowania dla innych samorządów.

Relacja fotograficzna ze spotkania w naszej zakładce GALERIA:

GALERIA
Powołanie zespołu konsultacyjnego ds. gospodarczych
przy Prezydencie Miasta Radomia - 09 lipca 2015r.

Strony internetowe