Aktualności  

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE OIBS 12 czerwca 2015r.

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu informuje, że zgodnie ze Statutem OIBS zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze.Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze OIBS odbędzie się dn. 12 czerwca 2015r. (piątek, godz.10.00 - I termin, godz.10:30 - II termin)
w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu
przy ul.Śniadeckich 5.
Parking jest zlokalizowany na terenie szkoły.
OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW IZBY JEST OBOWIĄZKOWA.


Przypominamy o obowiązku opłacenia składek członkowskich.

W imieniu Zarządu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu

Prezydent OIBS
Kazimierz Klepaczewski


Strony internetowe