Aktualności  

Dwie nowe oczyszczalnie ścieków

Pod patronatem OIBS powstały dwie oczyszczalnie ścieków.

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej oraz punktów zlewnych spowodowało niekorzystne zmiany w sytuacji zakładów garbarsko – futrzarskich. Przepisy te uniemożliwiły odprowadzanie i dowożenie ścieków na dotychczasowych warunkach i zmusiły przedsiębiorców do dostosowania się do ich przestrzegania. W szczególny sposób odczuli to właściciele firm z Nowego Targu i Radomia.
Wodociągi Miejskie tych regionów wypowiedziały umowy na podstawie których odbierały ścieki. Powstał bardzo poważny problem albowiem nie odbieranie ścieków praktycznie spowodowało by likwidację zakładów. Sprawę tę omawiano na Walnym Zgromadzeniu Izby w kwietniu 2006 r., w którym uczestniczyli dyrektorzy Wodociągów z Radomia i Nowego Targu. Współpraca z Burmistrzem Nowego Targu Markiem Fryźlewiczem oraz dyrektorem Wodociągów Wojciechem Kniotkiem doprowadziła do tego, że pod patronatem Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej dwaj przedsiębiorcy wybudowali własne podczyszczalnie.
Polsko – Norweska firma INWATEC Sp. z o.o., członek OIBS, specjalizująca się w technologii oczyszczania ścieków przemysłowych przeprowadziła w 2005 roku przeprowadziła pełno – techniczne testy norweskich filtrów firmy Salsnes Filter AS w zastosowaniu do podczyszczania ścieków garbarskich w kilku polskich garbarniach. Bardzo dobre efekty działania filtrów Salsnes zaowocowały zamówieniem przez Zakład Garbarski STOPKA w Czarnym Dunajcu zbiorczej podczyszczalni ścieków garbarskich z zakładów STOPKA w Nowym Targu i Czarnym Dunajcu. Podczyszczalnia składa się z filtru Salsnes do usuwania zawiesin i tłuszczów oraz flotatora DAF – NIKUNI wyposażonego w najnowocześniejszy japoński system generowania pęcherzyków powietrza o rozmiarach dziesięciokrotnie mniejszych od flotatorów stosowanych dotychczas w Polsce. Filtr Salsnes pozwala na usunięcie wszystkich zawiesin o rozmiarach większych od 50 mikrometrów, co daje redukcję na poziomie 65%, ora ok. 80% tłuszczów, bez stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. Poziom odwodnienia osadu po filtrze Salsnes jest wyższy niż w przypadku drogich pras filtracyjnych czy dekanterów a zużycie energii nie przekracza 100 W/m³ ścieków. Ścieki po oczyszczaniu mechanicznym w filtrze Salsnes są następnie poddawane dalszemu oczyszczaniu mechaniczno – chemicznemu. Do ścieków jest automatycznie dozowany środek usuwający siarczki oraz koagulant i flokulant w celu chemicznego wytrącania zanieczyszczeń. Wszystkie procesy chemiczne odbywają się podczas przepływu ścieków w flokulatorze rurowym. Następnie ścieki są wprowadzone do komory cylindrycznego flotatora DAF wykonanego z HDPE, gdzie mieszają się z mikropęcherzykami powietrza. Mikropęcherzyki wynoszą na powierzchnię zanieczyszczenia w postaci kożucha a oczyszczone ścieki spływają grawitacyjnie do kanalizacji komunalnej. Osad poflotacyjny, tzw. flotat jest odprowadzany do zbiornika wyrównawczego i odwadniamy razem z osadem wstępnym. Ścieki po dwóch stopniach podczyszczania wykazują redukcję BZT5 i ChZT na poziomie 75-85%, zawiesin na poziomie 98% , tłuszczów na poziomie 96% i chromu na poziomie 99%. Zastosowanie filtru Salsnes kilkakrotnie obniżyło zużycie drogich chemikaliów w stosunku do wcześniej stosowanych przed flotacją sit obrotowych. Jedno (zamiast sita i potem prasy filtracyjnej) urządzenie filtracyjne do odwadniania osadu wstępnego i osadu z flotacji nie tylko zmniejszyło wymiary i koszty instalacji, ale również daje znaczne oszczędności kosztów eksploatacyjnych. Instalacja podczyszczalni jest wyposażona w system automatycznego sterowania oraz system oszczędzania chemikaliów i energii – wszystkie urządzenia są wyposażone w czujniki i sterowniki, dostosowujące pracę urządzeń do aktualnej ilości i jakości ścieków.
Właściciel Zakładu Garbarskiego KOLSKÓR, również członek PIBS, prowadzący działalność w zakresie wyprawy skór owczych wystąpił do właściciela firmy Galeja Technika i Technologia ze zleceniem doboru technologii skutecznego oczyszczania ścieków wraz z projektem oczyszczania ścieków. Po wykonaniu szeregu prób i testów zarówno w skali laboratoryjnej, jak i półtechnicznej inwestor podjął decyzje o budowie oczyszczalni mechaniczno- chemicznej opartej wyłącznie na urządzeniach produkcji krajowej. Separacja części stałych na bębnowym sicie obrotowym produkcji AUTSPRZĘT Zabierzów o szerokości szczeliny 0,2 mm pozwala na skuteczne oddzielenie części stałych w tym wełny. Główny proces oczyszczania chemicznego odbywa się w oparciu technologię flotacji, z zastosowaniem flokulatora rurowego i flotatora DAF firmy EMI z Ustronia. Dozowanie chemikalii odbywa się w sposób w pełni automatyczny, z utrzymywaniem założonego poziomu pH ścieku oczyszczonego. Wyflotowany osad jest odwadniany w cyklu automatycznym na prasie komorowej firmy EKO-PRESS z Rybnika. Zastosowane urządzenia pozwoliły na minimalizację powierzchni niezbędnej do ich instalacji. Przy zachowaniu pełnej skuteczności działania. Zarówno w czasie rozruchu, jak i przy normalnej eksploatacji uzyskano redukcję Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu na poziomie 75%, zawiesiny ok.80%, tłuszczy powyżej 85%, a chromu powyżej 95%. Tak podczyszczone ścieki z obu podczyszczalni bez problemu mogą być wprowadzane do kanalizacji komunalnej i nie stwarzają problemu w trakcie ich biologicznego oczyszczania na oczyszczalni miejskiej.
W Radomiu finalizowane są rozmowy Zarządów Izby i Miasta Radomia oraz Wodociągów Miejskich w sprawie wybudowania zbiorczej podczyszczalni przy udziale kapitału norweskiego. O realizacji tego przedsięwzięcia poinformujemy czytelników.

Kazimierz Klepaczewski
Prezydent Ogólnopolskiej Izby
Branży Skórzanej z siedzibą w RadomiuStrony internetowe