Aktualności  

Rekrutacja firm zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej OIBS, Urzędu Miasta Radomia i Starostwa Powiatowego - Targi Mody Poznań 25-27.02.2015r.

Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, Gmina Miasta Radomia oraz Starostwo Powiatowe informują, że w dniach 19-30 stycznia 2015 roku odbywać się będzie rekrutacja firm z branży skórzanej do udziału w misji gospodarczej Gminy Miasta Radomia, Powiatu Radomskiego i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej oraz przedsiębiorców reprezentujących branżę skórzaną, organizowanej w ramach imprezy targowo-wystawienniczej Targi Mody Poznań 2015.Zainteresowani udziałem w  tym przedsięwzięciu proszeni są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i wypełnienie wniosku rekrutacyjnego. Do pobrania jest również wzór umowy z przedsiębiorcą, która będzie podpisana z Uczestnikiem Przedsięwzięcia po zakończeniu rekrutacji.


Prosimy o pobranie formularzy i wydrukowanie drukiem dwustronnym:

- WNIOSEK REKRUTACYJNY (jeden egzemplarz);
- UMOWA (cztery egzemplarze).

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (odpis z właściwego rejestru sądowego, lub potwierdzenie o wpisie do CEIDG (WYSZUKIWANIE WPISÓW CEIDG
oraz
aktualny formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (FORMULARZ de minimis tylko strony 1-7, bez instrukcji wypełniania tabeli).


Wypełnione, podpisane i opieczętowane dokumenty należy złożyć w BIURZE MISJI:
Biuro Obsługi Inwestora
ul. Żeromskiego 53 pok. 105,106
26-600 Radom
tel.: (48)36-20-618

lub
biurze Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu
ul.Kelles-Krauza 33
26-600 Radom


PLIKI DO POBRANIA:

Strony internetowe