Aktualności  

Informacja dla zakładów produkcyjnych członków OIBS, które mogłyby być potencjalnie zainteresowane oszczędzaniem energii.

Mogą one skorzystać z dofinansowania ze środków naszego projektu.
Z pozdrowieniem,
Katarzyna Grzejszczyk, Kierownik projektu EUREMplus

Do: Pan Kazimierz Klepaczewski, Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej

Szanowny Panie Prezydencie,

Chciałabym zainteresować firmy członkowskie Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej możliwością odbycia kursu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i adresowanego do kadry technicznej polskich przedsiębiorstw przemysłowych.

Uczestnicy kursu nabędą kwalifikacje, które pozwolą im zarządzać zużyciem energii w zakładzie, optymalizować to zużycie i wprowadzać usprawnienia pozwalające oszczędzać koszty energii.

Kurs ten organizujemy w ramach projektu EUREMplus, dofinansowanego z programu UE Inteligentna Energia dla Europy. Uczestnicy kursu będą dofinansowani w 75% kosztów kursu ze środków UE.

Na stronie portalu tego projektu pod adresem http://pl.eurem.net można zapoznać się się z informacjami o naszym projekcie i o kursie oraz z terminami zajęć, które rozpoczną się 7 kwietnia br. ( zakładka Aktualności) , jak i sposobem zgłaszania uczestnictwa ( w zakładce Informacje o kursie -> Rejestracja ).

Opłata od uczestnika za kurs wyniesie równowartość 1000 Euro VAT ( wg kursu z m-ca wystawienia przez nas faktury), co stanowi 25% całkowitych kosztów kursu ( 75% pokryje dofinansowanie z UE).

Uprzejmie proszę o zarekomendowanie kursu zakładom, które są członkami Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej. Nadmienię, że z powodu, iż jest to kurs w ramach projektu i przeszkolimy tylko kilkanaście osób, to informację o kursie kierujemy w szczególności do średnich przedsiębiorstw z sektorów zużywających dużo energii w procesach produkcyjnych.

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie do właścicieli lub zarządów firm, za którego dystrybucję drogą elektroniczną będę zobowiązana.

W przypadku wszelkich zapytań proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Katarzyna Grzejszczyk
Kierownik Projektu
Biuro Współpracy z Zagranicą

Tel. 48 22 630 96 28
Fax 48 22 630 95 59
www.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000121136, REGON: 006210187, NIP: 526 000 17 08Strony internetowe