Aktualności  

Jak już informowaliśmy wcześniej, CLPO a obecnie IPS O/Kraków nie nadawał i nie nadaje żadnych uprawnień rzeczoznawczych ani tytułu specjalisty ds jakości obuwia i reklamacji.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź p. Lidii Przyjemskiej - Dyrektora Oddziału IPS O/Kraków na pytanie zadane przez Prezydenta OIBS, dotyczące nadawania uprawnień rzeczoznawczych.

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z Pana zapytaniem uprzejmie informujemy, że:


  1. Odbycie szkolenia wcześniej w CLPO, obecnie w IPS O/Kraków, zakończonego egzaminem - po jego pozytywnym zaliczeniu - upoważnia do wykonywania czynności specjalisty w zakresie oceny jakości obuwia i reklamacji. Tytuł ten najczęściej jest tytułem stanowiska pracy w firmach zarówno produkcyjnych jak i handlowych.

  2. W oparciu o uzyskane wiadomości oraz praktykę w zawodzie lub wykonywaną pracę związaną z kontrolą jakości obuwia, załatwianiem reklamacji obuwia i wyrobów skórzanych - osoby kończące kurs - zostają każdorazowo pouczone o konieczności zachowania wiarygodności, zgodnego z etyką rozpatrywania i przygotowywania opinii reklamacyjnych - mogą naszym zdaniem pracując na stanowisku specjalisty - używać pieczęci o treści: specjalista ds oceny jakości i reklamacji obuwia.

  3. Reklamacje i ekspertyzy sądowe mogą wykonywać biegli sądowi – z listy biegłych określonych specjalności lub instytuty badawcze z danej branży.


Kopie Świadectw są przechowywane od 24 listopada 2004r.(archiwum), gdyż wówczas został w CLPO wprowadzony System Zarządzania Jakością wg ISO 9001 w zakresie projektowania i realizacji usług szkoleniowych dla przemysłu skórzanego, który obowiązuje do dziś.

Jak już informowaliśmy wcześniej, CLPO a obecnie IPS O/Kraków nie nadawał i nie nadaje żadnych uprawnień rzeczoznawczych ani tytułu specjalisty ds jakości obuwia i reklamacji.Przedmiotowy kurs stanowi element podwyższenia kwalifikacji zawodowych.

Instytut O/Kraków ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia tego typu szkoleń, potwierdzone ważnym Certyfikatem TUV Rheinland ISO 9001:2008 nr rej. 0198 100 00109; zakres ważności: projektowanie i realizacja usług badawczych oraz projektowanie i realizacja usług szkoleniowych dla przemysłu skórzanego.

Informacja w tej sprawie znajduje się także na na stronie internetowej: www.ips.krakow.pl, zakładka Aktualności na samym dole ..Więcej artykułów…..pozycja 4.Z poważaniem

Lidia Przyjemska
Dyrektor Oddziału
Instytut Przemysłu Skórzanego
Oddział w Krakowie
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków


Strony internetowe