Galeria  

Uroczystość nadania sztandaru w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług

29.01.2014r.

Fot.K.K.


1.Absolwenci szkoły w poczcie sztandarowym - Marek Jakubowski, Kazimierz Klepaczewski i Marek Lesiak


2.Dwa sztandary - przed i powojenny


3.Historię przedwojennego sztandaru opowiedział  Janusz Wieczorek


3.Historię przedwojennego sztandaru opowiedział  Janusz Wieczorek


5.Przekazanie historycznego sztandaru przez absolwentów szkoły


6.Przekazanie nowego sztandaru przez Radę Rodziców


7.Dyrektor szkoły Ewa Osińska przyjmuje ślubowanie ucznów


8.Trzy szkolne sztandary


9.Głos zabrał Prezydent OIBS Kazimierz Klepaczewski


Strony internetowe