Informacje statutowe  

 
 
Nazwa: Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej
Adres: ul. prof. Włodzimierza Krukowskiego 1, 26-609 Radom
Tel./fax: +48/48/362 16 53 
Tel.kom.: 517 576 659
e-mail: biuro@oibs.pl

Nr konta:
PEKAO S.A O/Radom 76 1240 1789 1111 0000 0776 7593

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy
Sąd Gospodarczy XXI Wydział Krajowego Rejestru SądowegoStruktura branżowa członków:

Garbarnie skór licowych i futerkowych, hurtownie skór surowych i chemikaliów, zakłady obuwnicze, rymarskie, rękawicznicze, galanteryjne, hurtownie skór gotowych i wyrobów ze skóry, firmy handlowe i doradcze.Zakres działalności statutowej:

 1. Uczestnictwo w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych ważnych dla branży skórzano - obuwniczej.
 2. Reprezentowanie polskiej branży skórzano-obuwniczej wobec władz, centrum gospodarczego oraz zagranicznych organizacji gospodarczych.
 3. Współpraca z uczelniami i instytucjami branżowymi.
 4. Promocja branży w kraju:
  a) współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi,
  b) współpraca z wydawnictwami branżowymi i biznesowymi,
 5. Promocja poza granicami :
  a) współpraca z wydziałami ekonomiczno-handlowymi ambasad,
  b) współorganizowanie i patronowanie polskim misjom gospodarczym,
  c) współpraca z zagraniczną prasą branżową,
  d) współpraca z zagranicznymi organizacjami branżowymi,
 6. Działalność edukacyjna (organizacja seminariów i szkoleń m.in. w zakresie prawa handlowego, wzornictwa, technologii i ekologii),
 7. Świadczenie usług w zakresie ekspertyz wodno-prawnych, ochrony środowiska, doradztwa podatkowego, handlu zagranicznego oraz doradztwa techniczno-technologicznego.