Aktualności  

Targi Mody Poznań 29-31 sierpnia 2016r.

W dniach 29-31 sierpnia 2016r. odbyła się kolejna edycja Targów Mody Poznań, których współorganizatorem jest Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu. Targi Mody Poznań to największa w Polsce i jedna z największych w Europie impreza wystawiennicza o takim profilu. Odwiedzają ją zarówno producenci i menadżerowie dużych firm jak i właściciele sklepów i małych butików, którzy zainteresowani są nowymi trendami panującymi w modzie. Na jesiennej edycji ekspozycję obuwia, skór i wyrobów skórzanych ulokowano w pawilonie 15.

Targi Mody Poznań to największa w Polsce i jedna z największych w Europie impreza wystawiennicza o takim profilu. Odwiedzają ją zarówno producenci i menadżerowie dużych firm jak i właściciele sklepów i małych butików, którzy zainteresowani są nowymi trendami panującymi w modzie. Liczną grupą są również przedstawiciele mediów branżowych.
W dniach 29 – 31 sierpnia niemal pięciuset wystawców z kilkunastu krajów pokazało najnowszą ofertę odzieży damskiej, męskiej, dziecięcej, obuwia, skór i wyrobów skórzanych oraz dodatków. Tym razem organizatorzy rozmieścili stoiska wystawiennicze w pięciu pawilonach. W tradycyjnym już „czteropaku” tzn. pawilonach 7, 7a, 8 i 8a zlokalizowano ekspozycje odzieży i dodatków odzieżowych. Jeden z pawilonów przeznaczony został dla młodych-zdolnych. To Strefa BEZLIQ w hali nr7, gdzie promowane były marki tworzone przez wchodzących w świat mody designerów. Tu również, w Alei Lipowej, można było podziwiać pokazy najnowszych kolekcji, zarówno uznanych producentów jak i autorskich kolekcji młodych projektantów. Producenci skóry i wyrobów skórzanych znaleźli się tym razem w nowym miejscu. Obuwie, skóry i galanteria eksponowane były w pawilonie 15.
Na odwiedzających Targi Mody Poznań czekały nie tylko stoiska wystawiennicze i pokazy mody. Każdy zainteresowany mógł wziąć udział w odbywających się w pawilonie nr7 licznych, prowadzonych przez specjalistów szkoleniach. Ich uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zdobycia wiedzy dotyczącej działań jakie należy podjąć, aby poznać klienta, rozpoznać jego potrzeby, zdobyć zaufanie i zaoferować mu produkty spełniające jego oczekiwania.

Obuwie, skóry i wyroby skórzane na sierpniowej edycji Targów Mody Poznań umieszczono w pawilonie 15. Tu rozlokowane były stoiska wystawiennicze w standardowej zabudowie oraz ekspozycje przedstawicieli branży obuwniczej prezentujących swoje kolekcje na stołach. Również tym razem nie zabrakło największego targowego stoiska, tzw. „radomskiej wyspy”. Już po raz szósty radomscy przedsiębiorcy branży skórzanej wspólnie promowali swoje wyroby. To jedyny taki projekt na Targach, dzięki czemu stoisko pod logo RADOM – SIŁA W PRECYZJI jest bardzo silnym akcentem na tej imprezie. Wspólne wystawiennictwo radomskich przedsiębiorców zostało zainicjowane w 2014r. przez Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej w porozumieniu z urzędem miejskim. Tym razem w Targach wzięło udział 11 firm, wśród których byli przedstawiciele garbarzy, kaletników, obuwników i producentów odzieży skórzanej. Dzięki kontynuacji misji gospodarczej przez sześć edycji, rośnie wśród odwiedzających Międzynarodowe Targi Poznańskie gości z całego świata rozpoznawalność marki Radomia, która, zgodnie z zawartym w niej hasłem, kojarzy się z precyzją wykonania i wysoką jakością. Ponadto zauważalna jest również, co nie jest bez znaczenia, integracja środowiska radomskich przedsiębiorców, dzięki czemu nawiązywane są nowe więzi współpracy nawet pomiędzy potencjalnymi konkurentami. Dlatego też radomska branża skórzana liczy na kontynuację misji gospodarczych w Poznaniu w takiej jak obecna, wypracowanej przez kilka lat formule. Pozostali członkowie Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej mają również nadzieję na rozszerzenie tej inicjatywy na inne okręgi we współpracy z lokalnymi władzami.

O wysokiej jakości prezentowanych wyrobów świadczą przyznawane im Złote Medale MTP. Na jesiennej edycji Targów Mody Poznań wyróżniono tylko jeden produkt. Złoty medal otrzymała firma CARLO SARTI z Radomia, której kurtka EMILIANO zdobyła uznanie ekspertów swoim nowoczesnym wzornictwem oraz wysoką jakością użytych materiałów i precyzją wykonania. Właściciel firmy Carlo Sarti, Krzysztof Szymański, odebrał nagrodę z rąk prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysława Trawy oraz przewodniczącego Sądu Konkursowego prof. Zbigniewa Karbarza podczas uroczystej Gali Nagród, która odbyła się pierwszego dnia Targów w Sali Ziemi. Tego wieczoru zaproszeni goście mieli również możliwość obejrzenia pokazu, w którym udział wzięły firmy odzieżowe, obuwnicze i jubilerskie wyróżnione znakiem POLSKA MODA. Pokaz uświetnił swoim występem Mateusz Ziółko – zwycięzca The Voice of Poland.

Drugiego dnia targów odbyło się Spotkanie Branży Skórzanej organizowane przez Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej. Poprowadził je wiceprezydent OIBS Zbigniew Gregorczyk. To kolejna okazja do omówienia ważnych zagadnień nie tylko dla członków izby, lecz również osób związanych lub zainteresowanych współpracą z branżą. Na zebraniu jak zawsze poruszane są sprawy dotyczące działalności izby, bieżących problemów przedsiębiorców oraz wprowadzania nowych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i sprawozdawczości. Na sierpniowe spotkanie zaproszony został przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Paweł Kaczmarczyk - dyrektor Departamentu Rozwoju Lewiatana - w krótkiej prezentacji zapoznał zebranych z profilem działalności organizacji oraz korzyściami płynącymi ze współpracy zrzeszonych w niej pracodawców. Głos zabrał również Leszek Flisek z firmy TERRA-BIS, ekspert OIBS w dziedzinie ochrony środowiska. Przedstawił on najnowsze przepisy prawa, które nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki oraz kary za ich nieprzestrzeganie. Przypomniał również, że członkowie izby, w sprawach rozwiązywania wszelkich problemów urzędowo-prawnych w zakresie ochrony środowiska, mogą zwracać się do niego bezpośrednio lub poprzez biuro OIBS. Jako trzeci na zebraniu wystąpił rzeczoznawca OIBS Mirosław Brych, który poruszył temat czyszczenia i renowacji skór i wyrobów skórzanych. Na zakończenie, wiceprezydent OIBS Zbigniew Gregorczyk poinformował zabranych o terminie wznowienia obrad Walnego Zabrania Sprawozdawczo-Wyborczego, który został ustalony na dzień 7 października.

Pawilon 15, w którym umieszczona była branża skórzana, to miejsce o całkowicie innym charakterze niż pozostałe pawilony zarówno pod względem wystroju, oświetlenia jak i możliwości ekspozycji. Te aspekty chwalone były przez wszystkich uczestniczących w Targach wystawców z branży skórzanej. Niestety, to jeden z  niewielu plusów ostatniej edycji. Zauważany przez wystawców znaczny spadek zainteresowania zwiedzających ekspozycją wyrobów skórzanych spowodowany był według nich odsunięciem pawilonu 15 od tradycyjnego „czteropaku”, nieodpowiednim oznakowaniem (rezygnacja z nazwy Salonu Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS) oraz niedociągnięciami w informacji targowej. Brak było też komunikatów informujących o dodatkowej hali i  umieszczonej w niej ekspozycji skór i wyrobów skórzanych. W samym zaś pawilonie 15 również zabrakło jakichkolwiek komunikatów informujących o bieżących wydarzeniach na Targach. Jedyny zdobywca Złotego Medalu MTP również miał zastrzeżenia dotyczące braku oznakowania stoiska emblematem i brakiem jakichkolwiek informacji medialnych o zdobyciu nagrody.

Salon Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS był od lat jednym ze sposobów zaprezentowania wysokiej jakości produktów polskich przedsiębiorstw na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Dzięki staraniom prezydenta OIBS Kazimierza Klepaczewskiego promocja tego sektora na Międzynarodowych Targach Poznańskich zachowywała swoją ciągłość i umacniała wizerunek polskich firm w świadomości odwiedzających targi. Dlatego dziwi fakt usunięcia nazwy Salonu Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS z mapy Targów. Wystawcy oraz ich kontrahenci za niedopuszczalne uznali usunięcie bez konsultacji z branżą funkcjonującej od lat nazwy. Fakt ten miał według nich duży wpływ na dezorientację osób poszukujących konkretnych firm i produktów, a oznakowanie pawilonu „obuwie i wyroby skórzane” sugerował brak na ekspozycji innych przedstawicieli branży (np. garbarzy).

Jesienna edycja Targów Mody Poznań 2016 była pierwszą od wielu lat, na której zabrakło prezydenta Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu. W kwietniu br. Kazimierz Klepaczewski przegrał walkę z chorobą nowotworową. To wielka strata dla branży, gdyż był on orędownikiem odrodzenia silnego polskiego przemysłu skórzanego i do ostatnich chwil życia dążył do jego reaktywacji i umocnienia pozycji na rynku. Dlatego też na spotkaniu branżowym, które OIBS organizuje tradycyjnie drugiego dnia Targów, zebrani uczcili pamięć prezydenta Kazimierza Klepaczewskiego minutą ciszy. Z tego powodu również na stoisku OIBS umieszczona została Jego fotografia, na której koledzy, znajomi i przyjaciele z branży widzieli Go takiego jakim Go zapamiętali – przy pracy.
Prezydent Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej Kazimierz Klepaczewski zabiegał o utrzymanie słowa „skóra” w nazwie targów. To on również przedstawiał firmom korzyści, jakie daje nagroda Złotego Medalu MTP, dzięki czemu nagrody te były dla nich cennym wyróżnieniem. Jesienna edycja Targów pokazała, że jego starania i sugestie niestety nie są już brane pod uwagę.Relacja fotograficzna z Targów Mody Poznań 29-31 sierpnia 2016r. w naszej zakładce GALERIA:

GALERIA
Targi Mody Poznań 29-31 sierpnia 2016r.


Strony internetowe