Aktualności  

Misja gospodarcza do Brazylii 18-22 listopada 2015r.

Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsko - Brazylijską Izbą Gospodarczą oraz WPHI w Sao Paulo i Konsulatem Generalnym RP w Manaus w dniach 18-22 listopada 2015 r. organizuje misję polskich przedsiębiorców do Brazylii.

Brazylia jest najważniejszym partnerem Polski w Ameryce Południowej, nie tylko ze względu na bogate zasoby naturalne (m.in. rudy miedzi, boksytów, rudy żelaza, złota, manganu, niklu, fosforanów, platyny, cyny, uranu, ropy naftowej, drewna) i żywnościowe, ale przede wszystkim jako rynek zbytu polskich wyrobów, w szczególności wysokoprzetworzonych, których od wielu lat jest importerem (m.in. części i akcesoria samochodowe, aparatura do telefonii i telegrafii przewodowej, sprzęt elektromechaniczny, leki, elektronika, nawozy i chemikalia). Do końca 2016 roku Brazylia powinna uporać się z przejściowym, wewnętrznym kryzysem gospodarczym i znów stanie się jednym z najbardziej chłonnych światowych rynków. Dlatego szczególnie zachęcamy do promocji polskiej oferty eksportowej. Nasze produkty są konkurencyjne w stosunku do światowych marek zarówno cenowo jak i jakościowo.

Program pobytu misji w Brazylii obejmuje:

- wizytę na wielobranżowych Międzynarodowych Targach Amazonii FIAM,
- Forum Biznesu Polska- Brazylia w MT Manaus + spotkania B2B,
- spotkanie z zarządem strefy ekonomicznej SUFRAMA.


Podczas ww. imprez promocyjnych będzie możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-informacyjnych na stoisku WPHI oraz przeprowadzenia rozmów bilateralnych.

Stan Amazonas jest największym stanem Brazylii (18,5% całości). Zajmuje powierzchnię 1.579 tys. km², liczy około 3,1 milionów osób. 92 % powierzchni Stanu zajmuje puszcza tropikalna, a cały region Amazonii wytwarza 25% zasobów słodkiej wody Ziemi. Transport rzeczny jest podstawowym środkiem komunikacji. Stan Amazonas wytwarza ok. 2% PKB Brazylii. Stan należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów. 40% PKB wytwarzane jest z przemysłu: drzewnego, motocyklowego, elektronicznego – 50% telefony komórkowe; produkty chemiczne (kompleks petrochemiczny de Urucu-Coari), a także przemysł wydobywczy ropy i gazu, napoje chłodzące, 8% z rolnictwa, resztę stanowią usługi. Na terenie stanu znajduje się Strefa Wolnocłowa Manaus SUFRAMA (Superintendencia da Zona Franca de Manaus) działalność przedłużona do 2023 roku. W Strefie wytwarza się 62 % PKB Stanu, SUFRAMA organizuje, co dwa lata ww. MiędzynarodoweTargi Amazonii FIAM. Głównym zajęciem ludności Stanu jest pozyskiwanie surowców roślinnych takich jak drzewo, kauczuk, kasztany „para” i inne rośliny puszczy amazońskiej oraz mineralnych: cyny, żelaza. Manaus jest także portem bezcłowym, najbardziej znaczącym na rozległym systemie rzecznym Amazonii, dostępnym także dla statków morskich. Poza przemysłem dużą rolę odgrywa turystyka, przede wszystkim ekoturystyka, która wrasta w tempie 6% rocznie. W pobliżu Manaus, rzeka Negro łączy się z rzeką Solimoes, ponieważ wody tych rzek mają zupełnie inne kolory mieszanie się ich daje niesamowity efekt, który rocznie podziwia miliony turystów.

Celowym jest rozszerzanie naszej obecności na tak kompleksowej i międzynarodowej imprezie targowej. Dlatego udział WPHI Sao Paulo oraz polskich firm w ramach misji gospodarczej byłby interesujący i miłe widziany zarówno przez organizatorów targów jak i władze stanu Amazonas, z którymi WPHI utrzymuje bardzo dobre kontakty.

Więcej informacji o targach FIAM: http://www.suframa.gov.br/fiam/eng_index.cfm

Zainteresowanych udziałem w misji prosimy o pilny kontakt.

Bliższych informacji nt. misji do Brazylii udzielają:

Biuro Współpracy z Zagranicą

Monika Sasiak, tel.: 22 6309723, e-mail: msasiak@kig.pl

Maria Nowakowska, tel.: 22 6309783, e-mail: mnowakowska@kig.plStrony internetowe