Aktualności  

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu 09.10.2014r.

Dnia 09 października 2014 roku o godz.12.00 w Auli Głównej Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego imienia Kazimierza Pułaskiego przy ulicy Chrobrego 31A w Radomiu odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015, poprzedzona mszą świętą odprawioną w Katedrze Radomskiej w intencji środowiska Uniwersytetu.

Galę rozpoczął hymn państwowy odegrany przez Orkiestrę Garnizonową Sił Powietrznych w Radomiu.
Zebranych na uroczystości gości, wśród których byli przedstawiciele władz samorządowych z Prezydentem Radomia Andrzejem Kosztowniakiem na czele, posłowie i zaprzyjaźnieni z Uczelnią przedsiębiorcy oraz kadrę i studentów powitał J.M. Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. - Rozpoczynamy 64 rok akademicki na naszej uczelni. Mimo niżu demograficznego, Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny nie ma problemu z niedoborem studentów. W obecnym roku akademickim 2014/2015 na UTH kształcić się będzie dwa tysiące żaków - powiedział rektor. Na początku swego wystąpienia oświadczył, że uczelnia, którą dwa lata temu po objęciu funkcji rektora zastał z dwunastomilionowym długiem, dzięki wprowadzeniu programu naprawczego rok 2013 zamknęła zyskiem w wysokości 14 milionów zł. netto. – To najlepszy wynik wśród krajowych uczelni. Sukces ten osiągnęliśmy dzięki ciężkiej pracy wielu osób, którym bardzo chciałbym podziękować – powiedział Zbigniew Łukasik. Rektor zaznaczył jednak, że wyniki finansowe to nie jedyny ostatni sukces uczelni. Za jeden z najważniejszych uznał podpisanie w czerwcu umowy z firmą Airbus Helicopters. - W jednostce badawczej Uniwersytetu będą opracowywane rozwiązania dla Airbusa. Jeżeli firma je zaakceptuje, to zgodnie z warunkami umowy produkcja podzespołów odbywać się będzie w Radomiu. Dodatkowo nasi studenci będą mogli wyjechać na zagraniczne, płatne staże – podkreślał rektor. Sukcesem jest również uruchomienie nowych kierunków na UTH, w tym m.in. wzornictwa II stopnia, dziennikarstwa oraz zielonych technologii. Ważnym wydarzeniem, o którym wspomniał rektor, było nadanie po raz pierwszy w historii uczelni tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Przyznano go profesorowi Jerzemu Merkiszowi, który związany jest z Politechniką Poznańską.
Na uwagę zasługują również z osiągnięcia studentów, którzy, jak podkreślił prof. Łukasik za swe projekty otrzymują Złote Medale Targów Poznańskich, sukcesy chóru uniwersyteckiego i drużyn sportowych (koszykówki i piłki ręcznej). Za ważną uznał udaną współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi. UTH ma podpisane 47 umów z innymi uczelniami, w ramach których kadra naukowa i studenci mogą wyjeżdżać na wymianę. W dalszej części wystąpienia zapoznał zebranych z planami Uniwersytetu na najbliższą przyszłość.
Po wystąpieniu J.M. Rektora odbyła się uroczysta Immatrykulacja. Ślubowanie od studentów pierwszego roku, przedstawicieli poszczególnych wydziałów odebrał prorektor d.s. dydaktycznych i studenckich prof. dr hab. inż. Mirosław Luft. Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik kładąc na ramieniu każdego z nich berło mówił: - Przyjmuję cię w poczet studentów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego. Następnie nowoprzyjętym studentom wręczone zostały indeksy. Podczas immatrykulacji Gaude Mater Polonia odśpiewał chór uniwersytecki, który zapewnił oprawę muzyczną całej uroczystości.
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 stała się również okazją do wręczenia nagród, stopni doktorskich, medali i dyplomów zasłużonym pracownikom radomskiej uczelni. Ponadto ważnym wydarzeniem, zwłaszcza dla branży skórzanej jest przyznanie Odznaki Kolagenu. Złoty Kolagen otrzymała na tegorocznej uroczystości dyrektor Instytutu Przemysłu Skórzanego oddział Kraków mgr. inż. Lidia Przyjemska. Odznakę i gratulacje odebrała z rąk J.M. Rektora Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Łukasika oraz Przewodniczącego Kapituły Odznaki Kolagenu, Dziekana Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa dr hab. inż. Krzysztofa Śmiechowskiego prof. nadzw. UTH.
Następnym punktem uroczystości były wystąpienia obecnych na gali przedstawicieli władz samorządowych i samorządów uczelnianych. Przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek, wicemarszałek Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Leszek Ruszczyk oraz prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości prof. dr hab. Irmina Aksamitowska-Szadkowska wygłosiła wykład inauguracyjny pod tytułem „Różne oblicza współczesnego wzornictwa obuwia”, a chór uniwersytecki wykonał Gaudeamus.
Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się pokazy mody. W pierwszym pokazie obejrzeć można było kolekcję obuwia zaprojektowaną przez studentkę radomskiego UTH Katarzynę Ostapowicz. W drugim zaprezentowano kolekcję 2xF Forma i Funkcja autorstwa doktor Hanny Wojdały - Markowskiej.

Relacja fotograficzna z Uroczystości w naszej zakładce GALERIA.
Strony internetowe